Novosti‎ > ‎

ILIJAŠ PLIVA 2011

objavio 24. kol 2011. 06:38 PK Vogošća   [ ažurirano 24. kol 2011. 06:44 ]
Plivački Klub „Vogošća“ u suorganizaciji sa OPĆINOM ILIJAŠ organizovao je Školu plivanja za učenike trečih razreda iz tri osnovne škole sa područja općine Ilijaš.

Škola plivanja održana je u mjesecu Junu od 06.06.2011. do 01.07.2011.godine. Ukupan broj prijavljenih učenika za školu plivanja iznosio je 164 polaznika, od toga broja iz 
  • O.Š „Hašim Spahić“ =97 , 
  • O.Š „Podlugovi“ =55, 
  • O.Š. „Srednje“ =12. 
Učenici su bili raspoređeni u tri grupe od po 54 učenika u svakoj od tri grupe, a grpu „A“ su činili učenici iz O.Š. „Hašim Spahić“;grupa „B“ konbinovano dvije škole iz O.Š. „Hašim Spahić“ i O.Š. „Srednje“ , Grupu „C“ su činili učenici iz O.Š. „Podlugovi“. 

Časovi u školi plivanja su se održavali tri puta sedmično u jutarnjim satima radnim danom a što je u konačnici iznosilo 12 časova škole plivanja .U petak 01.07.2011.godine pristupilo se polaganju , a od ukupnog broja prijavljenih oko 150 učenika zadovoljava kriterije za izlazak na završni ispit na polaganje.Ukupan broj učenika koji su dobili DIPLOME i uspješno završili Kurs plivanja je oko 80% ,a ostalih 20 % nije zadovoljilo kriterije za dobijanje DIPLOME i njima je preporučeno da ponove još mjesec dana .

Nakon zavšenog polaganja svim učenicima uručene su Diplome, a Diplome su uručili u ime Općine Ilijaš Sanja Zagorac Jozić -pomočnica načelnika za Društvene djelatnosti; Tarik Curić-predsjednik Sportskog saveza Kantona Sarajevo; Arnes Delić -predsjednik Upravnog odbora Plivačkog kluba „Vogošća“ Vogošća i učitelji/učiteljice iz tri osnovne škole sa područja općine Ilijaš. 

Treba napomenuti da je OPĆINA ILIJAŠ participirala 60 % sredstava za organizaciju Škole plivanja , a roditelji 40% tako da je participacija roditelja za 12 časova plivanja iznosila 20,00 KM.